Przewodnik

Przewodnikiem Grupy 9 jest Ks. Jakub Matura